Lisování a profilování ze svitků a přistřihů (7)

Tváření plechů - ohraňování, zakružování (7)

Laserové dělení a sváření (7)

Tváření trubek, profilů a drátů (12)

Mechanické úpravy hran, povrchů a svárů. (12)

Manipulace s nástroji, materiálem a výrobky (26)